باز با باز - قسمت اول

مردی که نقاب میزد

در بالماسکه عاشق شد و ازدواج کرد

***

مردی که کفش پلاستیکی میفروخت

زنی گرفت که جراحی پلاستیک کرده بود

و هرسال روز پدر گلهای پلاستیکی کادو گرفت

***

زنی که خیلی مرد بود وقتیکه ازدواج کرد

شوهرش دوباره زن گرفت

چون زن اولش زیادی مرد بود

/ 1 نظر / 24 بازدید
corona

اونوخ زنه دوباره ازدباج نکرد؟ چونکه شوهرش به اندازه کافی مرد نبود؟؟ [متفکر]