پرنده در سرزمین عجایب

میگم اشتهامو کور کردی !

میگه اشتهاتو ببر به دکتر چشم نشون بده آبجی ابرو

خنده

***

داشتیم میرفتیم که یه صدایی اومد : قام قام قام

یه موتور آروم از کنارمون رد شد

نگاه که کردم دیدم یه خانومه می روندش !!! یه خانوم دیگه هم ترکش نشسته بود

تعجب

روحانی مچکریم

انگار دیگه وقتشه که اسکوتره رو بخرم نیشخند

***

متأسفانه یکی دیگه از عادات زشت خواهر من اینه که اگه تو خیابون ، بازیگری چیزی ببینه انقد با نیش باز نگاش میکنه که طرف از رو میره خودش میاد جلو احوالپرسی میکنه !!!

امروز از کنار یه خانوم چینی رد میشدیم ، دیدم بهمون سلام کرد !!! هنوز موفق نشدم از خواهرم اعتراف بگیرم ولی مطمئناً باز کار خودش بود ، انقد به طرف زل زده . . . یا اینکه ما سلبریتی هستیم عینک عینک عینک

/ 0 نظر / 29 بازدید