قصور

انقدر ترسیدم بی گدار به آب بزنم که کلاً به آب نزدم ، تموم شد و رفت

~~~~~~~~~~~

نات اونلی پشت و پناهم نبودی

بات آلسو پشتم پناه گرفته بودی

و داشتی منو از پشت میکردی !

ایضاً دشمنات از جلو

~~~~~~~~~~~

یه بارم با زبون خوش مارو از سوراخ دراوردم

هیچی دیگه چنان افتاد دنبالم

که از اون به بعد فقط با سیاست چماق وارد عمل میشم

~~~~~~~~~~~

یه جملۀ جالب از فیلم Da*rr :

میوه تا وقتی رو درخته خوب به نظر می رسه

تو دست که میاد ، جاش بین دندوناست

عاشق هم وقتی تبدیل میشه به شوهر ، رنگ عوض میکنه

~~~~~~~~~~~

آسیب شناسی عشق نیشخند :

اگه بری با کسی که تو رو می پرسته ، یعنی خودپرستی ، یعنی عاشق خودتی نه اون

اگه عاشق کسی شدی که اصن آدم حسابت نمیکنه ، یعنی خودآزاری ، و وقتیکه خودت رو دوست نداری ، بلد نیستی دیگری رو هم دوست داشته باشی

اگه عاشق کسی شدی که آدم نیست ، یعنی عاشق حیوونی ، بجاش پت بیار و از یه عمر بدبختی خودتو نجات بده

اگه کسیکه انسان نیست میگه عاشقت شده ، بدون منظورش س*ک*سه ، چون عشق از اصول انسانیه

/ 0 نظر / 34 بازدید