غبار غم !

به گزارش ایسنا ، رئیس دانشگاه محیط زیست در همایش . . . با اشاره به اینکه موضوع ریزگرد و گرد و غبار امروز به یکی از مهمترین مسائل کشور در حوزه محیط زیست تبدیل شده است ، عنوان کرد : بررسیهای ما از میکروفسیلهای موجود در ریزگرد و گرد و غبار موجود در کشور نشان میدهد که این گرد و غبار از منطقه شاخ آفریقا با استفاده از جریان هوا وارد کشورمان شده است.

وی افزود : این ریزگردها از مناطقی که در آن از اورانیوم ضعیف شده استفاده شده وارد ایران میشود . در عراق هم که کاملا تائید شده که از اورانیوم ضعیف شده استفاده شده است . به این ترتیب میتوانیم نتیجه بگیریم که احتمال ورود غبار آلوده به اورانیوم وجود دارد .

او با اشاره به اینکه این توانایی در دنیای امروز وجود دارد که با استفاده از غبار مردم یک منطقه را تحت تاثیر قرار داد ، گفت : مثلا میتوان با افزودن موادی به غبار ، مردم یک منطقه را غمزده ، ناراحت یا حتی خوشحال کرد . ما باید به جای توقع از دیگران که مراقب محیط خود باشند ، خودمان مراقب محیط اطرافمان باشیم . . . .

/ 0 نظر / 22 بازدید