داغان

مربی ایروبیکمون گیر میداد : «چرا انقد اخموئید ؟ سعی کنید خوشحال باشید ، مشکلات شما رو منم دارم و ...» و یه چیزی هم با همون عشوه اضافه میکرد تو این مایه ها که : «روحیه تو خوب کن»

خب خواهر من وقتی اعصاب نداریم چطوری واسه شما لبخند همه کس کش بزنیم ؟! اصلاً همین اجبار شما 20 درجه بیشتر اعصاب آدمو خورد میکنه .

.

.

.

حالا اون که گذشت و ما یه ترمه سریعاً فارغ التحصیل شدیم ، ولی چند وقت پیش تو خیابون دیدمش نیشخند چنان داشت بی وقفه سر آقا پلیسۀ بدبخت داد میزد ، کم مونده بود با لنگه کفش بیفته به جونش !

یعنی حقش بود برم جداشون کنم بگم : «یول روحیه تو خوب کن»

 

پیوست : یادتونه اسم مادر "هاچ زنبور عسل" چی بود ؟

آورین --------> "هاچ خانوم" تشویق

نیشخند

/ 0 نظر / 20 بازدید