آقایون غرور یه نقطه ضعفه نه افتخار !!!

وقتی بهش فکر می کنم می بینم هر پسری که تاحالا جذب من شده ، فقط واسه این بوده که تنها فردی بودم که بهش رو دادم ! همین ! هیچکدومشون شخصیت من براش مهم نبوده !!!

نتیجه مثبت : خواهرای عزیز دم بخت دقت کنید ، کافیه فقط اوایل آشنایی غرورتون رو بذارین کنار و یکم خ.ا.ی.ه مالی کنید تا کیس مورد نظر تور بشه ! وقتی خرتون از پل گذشت نقاب از چهره بردارید و اون روی سگتون رو قشنگ بپاشید بیرون نیشخند

نتیجه منفی : یه عمر زور زدیم این گوهر شخصیت رو به رنج سوهان زندگی ، صیقلی کردیم ، واسه عمه مون ؟!!

 

پیوست : درحالیکه خودم جذب هرکی شدم فقط واسه شخصیت و کاراش بوده خنثی و درحالیکه هرکدومشون که شخصیت منو ندیده ( خوبیهام به درک حداقل بدیهامو هم نشناخته !!! ) سه سوته رفته تو لیست سیاه . تموم شد و رفت .

/ 8 نظر / 18 بازدید
سایت خبری ما

سلام خوبی به ما هم سر بزن لینک زیر رو هم ببین و نظر بده شاید شما هم زنگ زدید روابط عمومی صدا و سیما اعتراض کنید که مارو جگر فرض نکنن انقدر دیگه http://jbums.ir/2014/05/iron/

سایت خبری ما

سلام خوبی به ما هم سر بزن لینک زیر رو هم ببین و نظر بده شاید شما هم زنگ زدید روابط عمومی صدا و سیما اعتراض کنید که مارو جگر فرض نکنن انقدر دیگه http://jbums.ir/2014/05/iron/

سایت خبری ما

سلام خوبی به ما هم سر بزن لینک زیر رو هم ببین و نظر بده شاید شما هم زنگ زدید روابط عمومی صدا و سیما اعتراض کنید که مارو جگر فرض نکنن انقدر دیگه http://jbums.ir/2014/05/iron/

سایت خبری ما

سلام خوبی به ما هم سر بزن لینک زیر رو هم ببین و نظر بده شاید شما هم زنگ زدید روابط عمومی صدا و سیما اعتراض کنید که مارو جگر فرض نکنن انقدر دیگه http://jbums.ir/2014/05/iron/

سایت خبری ما

سلام خوبی به ما هم سر بزن لینک زیر رو هم ببین و نظر بده شاید شما هم زنگ زدید روابط عمومی صدا و سیما اعتراض کنید که مارو جگر فرض نکنن انقدر دیگه http://jbums.ir/2014/05/iron/

سایت خبری ما

سلام خوبی به ما هم سر بزن لینک زیر رو هم ببین و نظر بده شاید شما هم زنگ زدید روابط عمومی صدا و سیما اعتراض کنید که مارو جگر فرض نکنن انقدر دیگه http://jbums.ir/2014/05/iron/

سایت خبری ما

سلام خوبی به ما هم سر بزن لینک زیر رو هم ببین و نظر بده شاید شما هم زنگ زدید روابط عمومی صدا و سیما اعتراض کنید که مارو جگر فرض نکنن انقدر دیگه http://jbums.ir/2014/05/iron/