تأثیرات اکولوژیک من

گفت وقتی سرم داد میزنی اسهال می گیرم

استدعا دارم رعایت این معدۀ حساس منو بکنی

 

می بینید من چه تأثیرات رمانتیکی روی اطرافیانم دارم ؟

نیشخند تازه این در حالیه که اینجانب نیت کرده بودیم در سال جدید کمتر داد بزنیم !

حالا یه نیت دیگه هم کرده بودیم اونم صرفه جویی در مصرف آب بود که اونم قسمت نشد که بشه ، چون وقتی (گلاب به روتون) چاه توالتمون گیر میکنه بنده با پا که نمی تونم عنو حل بدم تو چاه باید آب فراوان بریزم یول

/ 3 نظر / 26 بازدید
samir

[دست]وبلاگ زیبایی داری.[دست] [تلفن]به من هم سر بزن[تماس] [دست][تماس][تماس][تماس][تماس] [دست][دست][تماس][تماس][تماس] [دست][دست][دست][تماس][تماس] [دست][دست][دست][دست][تماس]

samir

[دست]وبلاگ زیبایی داری.[دست] [تلفن]به من هم سر بزن[تماس] [دست][تماس][تماس][تماس][تماس] [دست][دست][تماس][تماس][تماس] [دست][دست][دست][تماس][تماس] [دست][دست][دست][دست][تماس]

samir

[دست]وبلاگ زیبایی داری.[دست] [تلفن]به من هم سر بزن[تماس] [دست][تماس][تماس][تماس][تماس] [دست][دست][تماس][تماس][تماس] [دست][دست][دست][تماس][تماس] [دست][دست][دست][دست][تماس]