بودن یا نبودن مسئله کدوم است ؟!!!

اولی : 4 ساله که عاشقتم

دومی : اصن فک نکنی عاشقت شدم

من : پس چرا هردوتون انقد به خودتون افتخار می کنید ؟!

 

منابع :

1- "خاطرات و مخاطرات یک دختر ترشیده"

2- "عشق ک.ی.ر.ی"

خنده

/ 0 نظر / 20 بازدید