از این عشق تا

اگه تو قاتل یا دانشمند یا هرچی باشی برای مادرت فرقی نداره ، اون دوستت داره و بهش میگیم عشق بی قید و شرط و آسمانی مادرانه .

اگه تو قاتل یا دانشمند یا هرچی باشی و برای همسرت فرقی نداشته باشه و همچنان عاشقانه تا دم مرگ دوستت داشته باشه ، میگیم عشق کوره و به زبون ساده یعنی طرف خره .

اما چرا ؟!

/ 0 نظر / 19 بازدید