ما همه رو به موتیم

از وقتی با بیماری "م" مواجه شدم؛

تصمیم گرفتم همه ادما رو بیمارهای رو به موت تصور کنم؛

مخصوصا اونایی رو که خیلی عصبانیم می کنن؛

اینطوری تحملشون خیلی راحتتره.

 

پیوست: هرچند بعضیا رو واقعا باید سرجاشون نشوند تا آروم بگیرن.

 

شنبه 27 آبان 1396

ساعت 4:11 صبح

/ 1 نظر / 43 بازدید

[ماچ]