پشت پا به رسم دنیا زد و رفت

احساس خری رو دارم که هر آن ممکنه خر شه ، با یه جفتک کار صاحابشو بسازه ، بعدم این خورجین سنگین زندگی رو پرت کنه و آزاد و رها بصورت چهار نعل سر به بیابون بذاره .

 

پیوست : حالا هی پا رو دمب من بذار .

/ 0 نظر / 20 بازدید