خارج خر است

اولی : طبقه پایین تون دی.سکو ئه ؟

دومی : نه همسایه داره به موزیک ملایم سر شامش گوش فرا میده خنثی

______________________________________

اولی : این دخترا زیر روسری شون کلاه میذارن ؟!

دومی : نه خنثی اون کلیپسه خنثی

______________________________________

دومی : میشه برامون آسپرین بیاری ؟

اولی : نه ، تو اروپا آسپرین مصرف نمی کنن ، رژیم می گیرن .

دومی : خنثی

______________________________________

پیوست : فامیله داریم ؟

/ 10 نظر / 25 بازدید
perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا

perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا

perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا

perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا

perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا

perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا

perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا

perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا

perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا

perance

سلام اگه دلت خواست بیا و تو سایت ما سایتت رو لینک کن تبادل لینک ما رایگان واتوماتیکه http//avashnema.ir این آدرس که توی نظر گذاشتم رو بیا لطفا