زلزله ملارد تهران در چهارشنبه 29 آذر 96 ساعت 23:27:37 به شدت 5.2

به خدا گفتم: چرا ادم بدا رو نابود نمیکنی تا به سزای اعمالشون برسن؟

گفت: باشه

از اونروز همه قاتلها و دزدها و تر.و.ر.یستها و متجاوزین و سیاستمدارهای کثیف و دوروها و دروغگوها و... به محض انجام گناه، نابود میشدن.

تا اینکه مردم کم کم ترسیدن و دست از گناه کشیدن و بعد از یک زندگی خوب و دیندارانه که مردن، همه به بهشت رفتن!

گفتم: خدایا اینها فقط از ترس نابودی آنی، دست از گناه کشیدن، نه بخاطر رعایت اخلاق و انسانیت!

خدا دنیا رو به حال فعلی برگردوند. همه به اندازه یک عمر فرصت دارن تا گناه یا ثواب کنن، هیچ مجازات آنی در کار نیست، فقط اخلاق باعث میشه تو ادم خوبه بشی یا ادم بده، حتی شاید انقد غرق گناه بشی که فکر کنی هیچوقت نمی میری یا خدا همه گناهانت رو می بخشه، ولی یه روزی می میری و بخاطر رعایت یا عدم رعایت اخلاق انسانی به بهشت یا جهنم میری، نه بخاطر ترس از مجازات.

 

پنجشنبه 30 آذر 1396

ساعت 5:22 صبح

/ 0 نظر / 92 بازدید