نرد

گاهی دلش میخواهد به مردی محکم و کم اشتباه تکیه کند

 

پیوست : دلش غلط کرده ، مگر تاحالا مردتر از خودش هم دیده ؟!!

/ 1 نظر / 18 بازدید
سوسن

والا