رد داده مغزم

شما یادتون نمیاد ، در طبقۀ فوقانی یه همسایه ای داشتیم ، شب که میشد ییهو مثل سرخ پوستا شروع میکردن به دویدن از اینطرف به اونطرف و تعقیب و گریز و ایجاد اصوات و انوایز (جمع مکسر نویز) ناشناخته !

"م" خیلی خردمندانه (یول) میگفت : یک بیماری ای هست بهش میگن سادیسم .

خنده

/ 3 نظر / 21 بازدید
corona

[خنده]

سوسن

نه ما خودمون طبقه بالايي هستيم.