به سلامتی آدمای مؤدب از هر نژادی

راننده یه مرد مسنی بود که کرایه ها رو 2 برابر حساب میکرد

یکی از مسافرا (یه افغانی تر و تمیز) به گرون بودن کرایه اعتراض کرد

راننده نگه داشت و گفت «هرکی شکایتی داره همین جا پیاده شه»

افغانی غرولندکنان پیاده شد

که یدفعه راننده قاطی کرد و پیاده شد و درحالیکه هی تکرار میکرد «چی گفتی ؟!!!! چی گفتی ؟!!!!!!!!!!» بصورت تهاجمی به افغانی نزدیک شد

افغانی خیلی آروم و محترمانه گفت «چیزی نگفتم ! شما ریش سفیدی ، من به شما فحش میدم ؟!!!»

شر خوابید و راننده برگشت پشت فرمون و به مسیر ادامه داد .

/ 1 نظر / 43 بازدید
آزاد

درود دوست من. به مردم افغانستان، افغان می گویند. افغانی واحد پول آن مملکت می باشد. با سپاس.[گل]