امروز

پای کامپیوتر بودم که اینترنت قطع شد ؛

بعد از غذا میخواستم دستمو بشورم که آب قطع شد ؛

رفتم نشستم پای تلویزیون ، ما.ه.و.ا.ر.ه قطع شد ؛

خنثی

الآنم که دارم این متنو می نویسم ، نوبتی هم که باشه نوبت برقه که قطع بشه چشم نیشخند

/ 0 نظر / 31 بازدید